Romana Prošková
+42 608 758 ... Liberec, Jablonec romanaproskova1@gmail.com

Žena mnoha profesí... a také matka čtyřletého Ondřeje